Zakup kolejowego taboru pasażerskiego do obsługi połączeń regionalnych
na linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej w Warszawskim Obszarze Metropolitalnym
Dowiedz się więcej

Źródła finansowania

Całkowita wartość zakupu 14 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN97 wynosi 284 232 900,00 zł (brutto),   w tym koszty kwalifikowalne stanowią kwotę 219 336 794,00 zł. Projekt będzie sfinansowany w następujący sposób:

  • 109 668 397,00złdofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 tj.:  50% wydatków kosztów kwalifikowalnych (w tym: środki z EFRR – 85% dofinansowania i środki z Budżetu Państwa – 15% dofinansowania),
  • 95 569 853,00złkredyt udzielony przez Europejski Bank Inwestycyjny
  • 78 994 650,00zł - środki własne (w tym na pokrycie podatku VAT)

Przedsięwzięcie inwestycyjne obejmujące zakup pojazdów szynowych serii EN97 uzyskało współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2007-2013.

W lutym 2011 r. decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt obejmujący zakup kolejowego taboru pasażerskiego do obsługi połączeń regionalnych na linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej w Warszawskim Obszarze Metropolitalnym został umieszczony w w/w Programie jako kluczowy.

W dniu 4 maja 2011 r. została podpisana pre-umowa z Instytucją Zarządzającą RPO WM – reprezentowaną przez Zarząd Województwa Mazowieckiego – w sprawie podjęcia działań w zakresie realizacji powyższego projektu. Pre-umowę ze strony Zarządu Województwa Mazowieckiego podpisali: Marszałek Adam Struzik oraz Wicemarszałek Marcin Kierwiński, natomiast ze strony Warszawskiej Kolei Dojazdowej: Prezes Zarządu Grzegorz Dymecki oraz Członek Zarządu Jolanta Dałek.

W dniu 12 lipca 2012 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski oraz przedstawiciele Zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej podpisali umowę na unijne dofinansowanie zakupu 14 nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Kwota dofinansowania ze środków RPO WM wg umowy wyniesie przeszło 109,6 mln zł.