Zakup kolejowego taboru pasażerskiego do obsługi połączeń regionalnych
na linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej w Warszawskim Obszarze Metropolitalnym
Dowiedz się więcej

Lokalizacja projektu

Zasięgiem oddziaływania Projektu objęte jest południowo-zachodnie pasmo aglomeracji warszawskiej – wzdłuż którego poprowadzona jest linia WKD. Przebiega ona przez obszar następujących miast i gmin:

  • Warszawa – dzielnice: Ochota, Włochy,
  • Gmina Michałowice,
  • Gmina Brwinów,
  • Pruszków,
  • Podkowa Leśna,
  • Milanówek,
  • Grodzisk Mazowiecki.

Nowoczesny tabor eksploatowany jest na wszystkich odcinkach linii kolejowej zarządzanej przez WKD, tj na linii nr 47 – Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska i nr 48 – Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów.

Obszar bezpośredniego oddziaływania linii WKD zamieszkuje obecnie ok. 250 tys. osób, co stanowi ok. 5% ogólnej liczby mieszkańców Województwa Mazowieckiego. W związku z tym faktem oraz lokalizacją projektu na terenie 3 powiatów, wśród których znajduje się Warszawa – stolica województwa i kraju – należy sytuować zasięg jego oddziaływania w wymiarze regionalnym.