Zakup kolejowego taboru pasażerskiego do obsługi połączeń regionalnych
na linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej w Warszawskim Obszarze Metropolitalnym
Dowiedz się więcej

O beneficjencie

Warszawska Kolej Dojazdowa sp.z o.o.z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim została utworzona w dniu 22 grudnia 2000r. jako Spółka ze 100%-owym udziałem PKP S.A. w kapitale zakładowym (do 13 sierpnia 2008r. nazwa spółki brzmiała „PKP Warszawska Kolej Dojazdowa” sp. z o.o.). Działalność gospodarczą WKD rozpoczęła 1 lipca 2001r. Był to pierwszy etap przekształceń własnościowych.

Wkrótce po przejęciu WKD przez PKP S.A. został ogłoszony przetarg na sprzedaż Spółki, który wygrało Konsorcjum Samorządowe. W skład Konsorcjum wchodziły: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy (ostatecznie zrezygnował z objęcia swoich udziałów), Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Mazowiecki, Gmina Brwinów, Gmina Milanówek, Miasto Podkowa Leśna oraz Gmina Michałowice.

27 września 2007r. umowa weszła w życie i od tego momentu WKD stała się własnością samorządów lokalnych.

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy spółki na dzień 31.12.2011r. wynosił 57 791 000 zł (w 2011r. kapitał podnoszony był dwukrotnie: dn. 17.01.2011r. o 157 000 zł i dn. 15.12.2011r. o 1 107 500 zł).

Kapitał dzieli się na 115 582 udziały o wartości 500 zł każdy, natomiast struktura własnościowa przedstawia się następująco:

 • Samorząd Województwa Mazowieckiego – 110 078 udziałów tj. 95,24%,
 • Miasto Pruszków – 1 699 udziałów tj. 1,47 %,
 • Gmina Grodzisk Mazowiecki -1 216 udziałów tj. 1,05 %,
 • Gmina Brwinów – 1 200 udziałów tj. 1,04 %,
 • Gmina Milanówek – 695 udziałów tj. 0,60 %,
 • Miasto Podkowa Leśna – 494 udziałów tj. 0,43 %,
 • Gmina Michałowice -200 udziałów tj. 0,17%.

Przedmiotem podstawowej działalności Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o. jest organizowanie przewozów pasażerskich na linii WKD według opracowanego rozkładu jazdy pociągów, na trasie Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska z odgałęzieniem  w Podkowie Leśnej do Milanówka.

Jednym z obszarów działalności podstawowej jest również zarządzanie infrastrukturą, na której organizowane są przewozy.

WKD prowadzi działalność w oparciu o uzyskane licencje i świadectwa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Posiadane licencje:

 1. Licencja nr WPO/043/2004 na wykonanie przewozów kolejowych osób,
 2. Licencja nr WPR/042/2004 na wykonanie przewozów kolejowych rzeczy.

Świadectwa bezpieczeństwa:

 1. dla zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie właściwego utrzymania infrastruktury kolejowej oraz bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego,
 2. dla przewoźnika kolejowego w zakresie bezpiecznego wykonywania przewozów kolejowych oraz bezpiecznej eksploatacji pojazdów kolejowych

oraz inne świadectwa dopuszczenia do eksploatacji pojazdów kolejowych.

Misją spółki jest świadczenie usług przewozowych na linii WKD na najwyższym poziomie, spełniającym oczekiwania klientów, a więc szybki, komfortowy i bezpieczny przewóz pasażerów.