Zakup kolejowego taboru pasażerskiego do obsługi połączeń regionalnych
na linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej w Warszawskim Obszarze Metropolitalnym
Dowiedz się więcej

Nowe pociągi !!!

Samorządowa spółka WKD wzbogaci się o 14 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. W dniu 26 marca br. umowę w tej sprawie podpisały władze Spółki z bydgoską PESĄ. Przetarg został rozstrzygnięty 19 stycznia 2010 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyło przedsiębiorstwo „Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.”. Wartość zamówienia to 281 820 000 zł brutto. Pierwszy pojazd wyjedzie na tory pod koniec 2011 r., natomiast wszystkie egzemplarze będą dostarczone do końca III kwartału 2012 r. W uroczystym podpisaniu udział wzięli Piotr Szprendałowicz – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz przedstawiciele samorządów gminnych – właścicieli WKD-ki oraz Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Nowe pojazdy to przede wszystkim większy komfort jazdy dla pasażerów. Wnętrza pojazdów będą przestronne i wyposażone w urządzenia klimatyzacyjne. Dzięki obniżeniu podłogi w drzwiach wejściowych i wyeliminowaniu schodków łatwiej będzie wsiadać
i wysiadać na peronach przystankowych. Bezpieczeństwo podróżnych zapewni wyposażenie „ezetów” w system monitoringu wnętrza.
W pojazdach zostaną również zamontowane automaty biletowe i nowe kasowniki elektroniczne, zintegrowane z systemem opłat za przejazdy obowiązującym w środkach komunikacji podlegających Zarządowi Transportu Miejskiego w Warszawie.

Nowoczesne pojazdy będą jeździć na wszystkich liniach Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Linia kolejowa WKD biegnie z dworca Warszawa Śródmieście WKD przez Pruszków, Komorów i Podkowę Leśną do Grodziska Mazowieckiego z odgałęzieniem do Milanówka.

W ramach umowy PESA zobowiąże się również do świadczenia usług serwisowych przez sześć miesięcy od daty przekazania każdego pojazdu. Firma przeszkoli pracowników w zakresie obsługi, utrzymania i napraw bieżących pojazdów szynowych. Każdy z ich będzie objęty gwarancją jakości producenta, obowiązującą przez cztery lata od daty odbioru.

Najważniejsze dane techniczne wymagane dla nowego taboru przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1 – Najważniejsze dane techniczne dla nowego taboru WKD

Lp. Wymagania dla pojazdu Wartości parametrów
1. Zarys zewnętrzny Według: PN-K-2056:1970
2. Szerokość toru 1435 mm
3. Długość całkowita 60000 mm
4. Szerokość 2850 mm
5. Wysokość 4280 mm
6. Minimalny promień łuku 22 m
7. Zasilanie 3000V DC z możliwością zasilania napięciem 600V DC w okresie przejściowym
8. Układ osi i stosunek liczby osi napędnych do tocznych Bo’+2′+Bo’+Bo’+2′+Bo’

66%

9. Napęd silniki asynchroniczne prądu przemiennego
10. Dopuszczalny nacisk na oś przy obciążeniu maksymalnym (5 os/m2) 140kN
11. Maksymalna prędkość eksploatacyjna 80 km/h
12. Przyśpieszenie rozruchu (0-30km/h) przy założonej pojemności pojazdu 1,2 m/s2
13. Opóźnienie hamowania awaryjnego 1,2 m/s2
14. Wysokość podłogi ponad główką szyny 500 mm w strefie wejścia
15. Całkowita liczba pasażerów 500 (przy zapełnieniu 5 os/m2)
16. Liczba miejsc siedzących stałych 120
17. Ilość miejsc dla osób poruszających suę na wózkach inwalidzkich 4
18. Ilość miejsca na rowery 8
19. Wytrzymałość konstrukcji kategoria P-III zgodnie z PN-EN 12663
20. Klimatyzacja w kabinie maszynisty oraz przestrzeni pasażerskiej

W celu zapewnienia odpowiednich możliwości rozwoju potencjału przewozowego na linii WKD oraz związanych z tym podwyższonych wymagań dla nowego taboru niezbędna będzie zmiana wartości napięcia w układzie  zasilania sieci trakcyjnej WKD z dotychczasowych 600V na 3000V prądu stałego. Zmiana ta będzie gwarantować osiągnięcie następujących rezultatów:

  • zapewnienie możliwości przesłania dostatecznej mocy do pojazdów trakcyjnych, umożliwiającej pełne wykorzystanie własności trakcyjnych tych pojazdów,
  • zapewnienie odpowiedniej rezerwy mocy umożliwiającej zorganizowanie przewozów na poziomie 12 poc/h dla jednego kierunku (co 5 minut w godzinach szczytu);
  • ograniczenie strat przesyłu energii elektrycznej w sieci trakcyjnej (do 25%);
  • ograniczenie ilości modernizowanych podstacji trakcyjnych do dwóch obiektów (obecnie 7);
  • ograniczenie do minimum kosztów przebudowy sieci trakcyjnej, gdyż aktualnie sieć WKD mimo pracy pod napięciem 600V jest przystosowana do pracy dla 3000V;
  • ograniczenie emisji do atmosfery energii cieplnej z sieci trakcyjnej oraz sieci powrotnej.

Pojazdy będą przystosowane do zasilania napięciem o wartości docelowej 3000V. W okresie przejściowym – do momentu dostarczenia wszystkich egzemplarzy – pociągi będą miały zapewnioną możliwość zasilania napięciem o aktualnej wartości 600V. Dostosowanie (przełączenie) całej partii pojazdów od wartości 600V do 3000V zostanie wykonane przez producenta w czasie nie dłuższym niż 48 godzin, z zachowaniem wszelkich postanowień w zakresie długości okresu gwarancji oraz świadczenia usług serwisowych w odniesieniu do podzespołów podlegających wymianie.