Zakup kolejowego taboru pasażerskiego do obsługi połączeń regionalnych
na linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej w Warszawskim Obszarze Metropolitalnym
Dowiedz się więcej

Klimatyzacja w pojazdach EN97

W odniesieniu do decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie wyłączenia z eksploatacji jednego z elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN97 z powodu przekroczenia dopuszczalnych wartości temperatury i stężenia dwutlenku węgla w określonych sekcjach pojazdu, Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że przekazała do producenta pojazdu stanowisko w sprawie podjęcia natychmiastowych i zdecydowanych działań w kierunku ponownego przeglądu zainstalowanych w pojeździe systemów wentylacji i klimatyzacji celem zapewnienia optymalnych i komfortowych warunków podróży pasażerów, ze szczególnym uwzględnieniem procesu wymiany powietrza.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że podejmujemy wszelkie działania aby doprowadzić do wyeliminowania zaistniałych usterek.