Zakup kolejowego taboru pasażerskiego do obsługi połączeń regionalnych
na linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej w Warszawskim Obszarze Metropolitalnym
Dowiedz się więcej

Harmonogram realizacji

 • 05.11.2009 r.: ogłoszenie postępowania przetargowego na zakup 14 szt. nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych dla WKD
 • 19.01.2010 r.: rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na zakup 14 szt. nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych dla WKD
 • 26.03.2010 r.: podpisanie umowy pomiędzy Warszawską Koleją Dojazdową i Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.
 • 15.02.2011 r.: wpisanie projektu WKD – decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego – na listę podstawową Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WM
 • 04.05.2011 r.: podpisanie pre-umowy z Instytucją Zarządzającą RPO WM – reprezentowaną przez Zarząd Województwa Mazowieckiego
 • 07.12.2011 r.: dostawa pierwszego pojazdu EN97-001 do lokomotywowni w Grodzisku Mazowieckim
 • 30.12.2011 r.: złożenie wniosku o dofinansowanie projektu WKD do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
 • 11.01.2012 r.: ostateczny odbiór pierwszego pojazdu przez WKD
 • 12.01.2012 r.: rozpoczęcie eksploatacji obserwowanej pojazdu EN97-001 w ruchu pasażerskim
 • 17.02.2012 r.: rozpoczęcie regularnej obsługi linii WKD przez pojazd EN97–001 w ramach obowiązującego rozkładu jazdy
 • 30.03.2012 r.: odbiór drugiego dostarczonego pojazdu i rozpoczęcie seryjnych dostaw
 • 12.07.2012 r.: podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu WKD
 • 30.09.2012 r.: zakończenie dostaw nowych pojazdów
 • 01.01.2013 r.: rozpoczęcie etapu operacyjnego Projektu