2013 08 01_001

Klimatyzacja w pojazdach EN97

W odniesieniu do decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie wyłączenia z eksploatacji jednego z elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN97 z powodu przekroczenia dopuszczalnych wartości temperatury i stężenia dwutlenku węgla w określonych sekcjach pojazdu, Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że przekazała do producenta pojazdu stanowisko w sprawie podjęcia natychmiastowych i zdecydowanych działań w kierunku ponownego przeglądu zainstalowanych w pojeździe systemów wentylacji i klimatyzacji celem zapewnienia optymalnych i komfortowych warunków podróży pasażerów, ze szczególnym uwzględnieniem procesu wymiany powietrza.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że podejmujemy wszelkie działania aby doprowadzić do wyeliminowania zaistniałych usterek.

2013 07 12_001

Zmiana sygnałów dźwiękowych w pojazdach EN97

Od 12 lipca 2013 r. rozpoczęło się wyposażanie elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN97 w nową sygnalizację dźwiękową, ostrzegającą użytkowników samochodów osobowych przed zbliżaniem się pociągów do przejazdów kolejowych. Dotychczasową sygnalizację o dwóch tonach – pierwszym wysokim i krótkim oraz drugim niskim zastąpiła jednotonowa syrena o niskiej częstotliwości i obniżonej głośności – zbliżona do sygnału emitowanego przez użytkowany na linii WKD od 2004 r. pojazd serii EN95.

Jako pierwsze w nową dźwiękową sygnalizację ostrzegawczą zostały wyposażone pojazdy EN97-002 i EN97-014, które wyruszyły na trasy w dniu 12 lipca 2013 r.

2013 03 13_001

Aktualna eksploatacja pojazdów serii EN97

W ostatnim czasie, w niektórych środkach masowego przekazu pojawiło się szereg informacji dotyczących problemów z  eksploatacją elektrycznych pojazdów trakcyjnych serii EN97 (typ 33WE) w spółce Warszawska Kolej Dojazdowa.

W związku z tym, że wiele z tych informacji było błędnych lub niepełnych, przedstawiamy oficjalną informację dotyczącą eksploatowanego w spółce taboru, jak również dotyczącą innych, istotnych dla naszych pasażerów planów i wydarzeń.

Aktualnie Spółka jest właścicielem 14 pojazdów serii EN97, 24 pojazdów serii EN94 i 1 pojazdu serii EN95. Wszystkie wymienione pojazdy pozostają w eksploatacji. Jednak pomimo zakończenia dostaw nowego taboru, z kilku powodów w eksploatacji pozostają zarówno „stare” pojazdy serii EN94 jak i „nowe” serii EN97. Wynika to z następujących przyczyn:

 • Ograniczona wydajność systemu zasilania 600V – EN94 są pojazdami o mocy 452 kW (w podwójnej trakcji), natomiast EN97 –  1440 kW. Ograniczona wydajność systemu zasilania wymusza ograniczenie ilości jednocześnie jeżdżących EN97 w godzinach szczytu. Przekroczenie wartości pobieranej mocy grozi zadziałaniem zabezpieczeń i wyłączeniem zasilaczy skutkującym zatrzymaniem pociągów, co w godzinach porannego szczytu byłoby bardzo uciążliwe.
 • Ekonomia – pojazdy EN94 mogą być eksploatowane jeszcze ok. 1,5 roku. Wcześniejsze wyłączenie ich z eksploatacji byłoby ekonomicznie nieuzasadnione.
 • Dyspozycyjność EN97 – niespodziewanie szybkie zużywanie się powierzchni tocznej zestawów kołowych pojazdów tej serii ogranicza ich dyspozycyjność. Oczywiście samo zużywanie się powierzchni tocznej nie jest zjawiskiem nienormalnym czy nieprzewidywalnym, jednak niewątpliwie obecnie jest ono zbyt intensywne. Dla zachowania bezpieczeństwa profil zestawu kołowego musi zostać skorygowany, a to wymaga niestety przetransportowania pojazdów do firmy dysponującej tokarką podtorową umożliwiającą wykonanie reprofilacji bez demontażu zestawów kołowych.

Z uwagi na fakt, że naszym nadrzędnym celem jest zachowanie zdolności przewozowych, Spółka wszystkie inne działania, w tym np. termin przełączenia napięcia w sieci trakcyjnej na 3 kV, uzależnia przede wszystkim od zachowania 100% zdolności realizacji rozkładu jazdy. Nasi pasażerowie – być może z żalem – pogodzą się tymczasowo z niższym poziomem komfortu podróżowania, ale na pewno nie wybaczą nam odwoływania pociągów na skutek niedostatecznie przeanalizowanych decyzji. Mając to na uwadze wszelkie działania staramy się realizować w sposób przemyślany, w maksymalny sposób ograniczający uciążliwość dla naszych pasażerów.

Problem szybkiego zużywania się powierzchni tocznej zestawów kołowych pojazdów EN97 jest badany przez producenta pojazdów – firmę „Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz” S.A. we współpracy z wyspecjalizowanymi jednostkami badawczymi. Aktualnie prowadzone są badania mające na celu ograniczenie, a w dalszej perspektywie wyeliminowanie problemu szybkiego zużywania się powierzchni tocznych zestawów kołowych w tych pojazdach. O postępach w tej sprawie, jak również o innych istotnych działaniach będziemy Państwa informować na naszych stronach internetowych: www.wkd.com.pl oraz www.wkd-rpowm.eu .

G0010

Kursy pojazdów z obniżoną podłogą w rozkładzie jazdy

Wraz z wejściem w życie od dnia 09 grudnia 2012 r. nowego rozkładu jazdy pociągów WKD wprowadzone zostały gwarantowane kursy pojazdów z obniżoną podłogą. W tabelach rozkładu jazdy kursy te wskazano stosownym oznaczeniem w postaci prostokątnego obramowania. Dzięki temu pasażerowie zamierzając odbyć podróż pojazdem łatwiej dostępnym z punktu widzenia użytkowników o ograniczonej sprawności ruchowej mogą mieć pewność co do jego przyjazdu o określonej porze. Pomimo zakończenia dostaw wszystkich nowych zespołów trakcyjnych do czasu całkowitego objęcia nimi regularnego ruchu pasażerskiego możliwa jest jeszcze obsługa pewnych kursów przez stopniowo wycofywany tabor starego typu.

Rozkład jazdy pociągów WKD obowiązujący od dnia 09 grudnia 2012 r. wraz z oznaczonymi gwarantowanymi kursami pojazdów z obniżoną podłogą dostępny jest tutaj.

2012 10 03_001

Ostatni z pojazdów EN97 już na trasie

Ostatni z zamówionych 14. elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN97, dostarczony do lokomotywowni w Grodzisku Mazowieckim w dniu 28 września 2012 r., już w następnym tygodniu po przeprowadzeniu formalnych odbiorów został skierowany do ruchu pasażerskiego. Inauguracyjny kurs zrealizował w dniu 3 października 2012 r. jako pociąg nr 136 relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska (odj. 13:22) – Podkowa Leśna Główna (przyj. 13:36) – według tymczasowego rozkładu jazdy obowiązującego w okresie od 10 września 2012 r. do 19 października 2012 r. Oznacza to, że wszystkie dostarczone pojazdy mogą już przewozić podróżnych.

2012 09 24_002

Dostawa pojazdów EN97-013 i EN97-014

W dniu 22 września 2012 r. dostarczono elektryczny zespół trakcyjny EN97-013, zaś 28 września 2012 r. – EN97-014.

W pierwszy kurs w ruchu pasażerskim pojazd EN97-013 wyruszył w dniu 27 września 2012 r. o godz. 10:58 jako pociąg nr 128 relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska – Podkowa Leśna Główna (przyj. 11:12), natomiast pojazd EN97-014 – 3 października 2012 r. o godz. 13:22 jako pociąg nr 136 relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska – Podkowa Leśna Główna (przyj. 13:36) – zgodnie z tymczasowym rozkładem jazdy pociągów WKD ważnym od dnia 10 września 2012 r.

2012 08 30_002

Dostawa pojazdów EN97-011 i EN97-012

W dniu 28 sierpnia 2012 r. dostarczono elektryczny zespół trakcyjny EN97-011, zaś 30 sierpnia 2012 r. – EN97-012.

W pierwszy kurs w ruchu pasażerskim pojazd EN97-011 wyruszył w dniu 6 września 2012 r. o godz. 15:35 jako pociąg nr 144 relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska – Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 16:32), natomiast pojazd EN97-012 – 7 września 2012 r. o godz. 14:20 jako pociąg nr 138 relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska – Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 15:17) – zgodnie z rozkładem jazdy pociągów WKD ważnym od dnia 11 grudnia 2011 r.

2012 07 24_001

Dostawa pojazdów EN97-009 i EN97-010

W dniu 24 lipca 2012 r. dostarczono elektryczny zespół trakcyjny EN97-009, zaś 31 lipca 2012 r. – EN97-010.

W pierwszy kurs w ruchu pasażerskim pojazd EN97-009 wyruszył w dniu 5 sierpnia 2012 r. o godz. 3:50 jako pociąg nr 100 relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska – Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 4:45), natomiast pojazd EN97-010 – 10 sierpnia 2012 r. o godz. 5:10 jako pociąg nr 106 relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska – Malichy (przyj. 5:42) – zgodnie z tymczasowym rozkładem jazdy pociągów WKD ważnym w okresie od 2 lipca do 31 sierpnia 2012 r.

2012 07 12_001

Podpisanie Umowy o dofinansowanie

W dniu 12 lipca 2012 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski oraz przedstawiciele zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej podpisali umowę na unijne dofinansowanie zakupu 14 nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Ośmioma z nich pasażerowie WKD już mogą podróżować, pozostałe wyjadą na tory do końca tego roku. Całkowita wartość projektu to ponad 284,2 mln zł, wsparcie z UE wyniesie przeszło 109,6 mln zł.

Nowe pojazdy to przede wszystkim większy komfort jazdy dla pasażerów. Wnętrza pojazdów są przestronne, klimatyzowane i dostosowane do podróży: osób niepełnosprawnych, rodziców z małymi dziećmi oraz turystów podróżujących ze swoimi jednośladami. Obniżona podłoga pociągów ułatwia wsiadanie i wysiadanie. Dla bezpieczeństwa podróżnych wagony wyposażone są w monitoring. W pociągach zamontowano również nowe kasowniki elektroniczne.

– To już kolejna inwestycja w tabor Warszawskiej Kolei Dojazdowej. W ubiegłym miesiącu podpisaliśmy umowę na dofinansowanie z Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy zakupu sześciu pociągów, a także instalację monitoringu i systemu informacji pasażerskiej. Dzisiejsza umowa dotyczy kolejnych 14 nowoczesnych ETZ-ów. Systematycznie modernizowana jest także linia kolejowa. Myślę, że zakończenie tych wszystkich inwestycji będzie rewolucyjną zmianą w historii funkcjonowania spółki – podkreślił Marszałek Adam Struzik.

Pociągi będą jeździć na wszystkich liniach Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Linia kolejowa WKD biegnie z dworca Warszawa Śródmieście WKD przez Pruszków, Komorów i Podkowę Leśną do Grodziska Mazowieckiego z odgałęzieniem do Milanówka.

Pociągi dostarcza przedsiębiorstwo „Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.” Pierwszy EZT rozpoczął kursowanie z pasażerami w styczniu 2012 r. Po zakończeniu okresu tzw. eksploatacji obserwowanej, podczas której zbierano opinie podróżnych, w lutym br. pociąg rozpoczął kursowanie w ramach obowiązującego rozkładu jazdy. Z końcem marca br. rozpoczęły się seryjne dostawy pozostałych 13 pojazdów, w których sukcesywnie wdrażane są zgłaszane przez pasażerów modyfikacje. Wszystkie egzemplarze będą dostarczone do końca III kwartału 2012 r. Do początku lipca br. dostarczonych zostało już osiem pojazdów. Docelowo zastąpią one całkowicie stare pojazdy serii EN94, eksploatowane od 1972 r.

– Zastąpienie starego taboru nowoczesnymi składami, modernizacja linii kolejowej, skrócenie czasu podróżowania, większy komfort i bezpieczeństwo podróżnych – to główne założenia rozpoczętej w 2010 r. kompleksowej modernizacji systemu komunikacji WKD. Zakup 14 nowoczesnych pociągów to jeden z najważniejszych jej elementów – zaznaczył Wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski.

– Życzymy Spółce dalszych sukcesów, tym razem podczas wdrożenia i rozliczenia projektu. Niemniej istotne były wszelkie dotychczas podjęte działania mające na celu zapewnienie źródeł finansowania dla jego realizacji – podkreślił Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Wiesław Raboszuk.

Pojazdy są przystosowane do zasilania napięciem o wartości docelowej 3000V. W okresie przejściowym – do momentu zakończenia przebudowy układu zasilania i podwyższenia napięcia w sieci trakcyjnej na linii WKD – pociągi będą miały zapewnioną możliwość zasilania napięciem o aktualnej wartości 600V.

– Zespoły trakcyjne serii EN97 zakupione przez WKD są pierwszymi w swojej kategorii pojazdami przystosowanymi do eksploatacji pod różnymi napięciami zasilania w sieci trakcyjnej – początkowo 600V, a docelowo 3000V prądu stałego. Pełnię swoich możliwości nowy tabor osiągnie po przebudowie układu zasilania i podwyższeniu napięcia, co zapewni warunki dla rozwoju oferty WKD w perspektywie najbliższych kilkunastu lat – podsumował Prezes Zarządu WKD, Grzegorz Dymecki.

Wymiana taboru WKD nie byłaby możliwa bez udziału środków unijnych. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego w 2011 r. inwestycja została wpisana na listę projektów kluczowych województwa. W maju 2011 r. podpisana została preumowa gwarantująca projektowi dofinansowanie unijne w wysokości 109,6 mln zł. Zakup został uzupełniony środkami dotacji rządowej w wysokości 7,3 mln zł, Funduszu Kolejowego – 18,7 mln zł oraz kredytem udzielonym przez Europejski Bank Inwestycyjny. Całkowita wartość projektu to 284,2 mln zł.

Kalendarium najważniejszych wydarzeń związanych z projektem realizowanym przez WKD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (more…)

2012 06 28_001

Dostawa pojazdów EN97-007 i EN97-008

W dniu 26 czerwca 2012 r. dostarczono elektryczny zespół trakcyjny EN97-007, zaś 28 czerwca 2012 r. – EN97-008.

W pierwszy kurs w ruchu pasażerskim pojazd EN97-007 wyruszył w dniu 3 lipca 2012 r. o godz. 4:40 jako pociąg nr 104 relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska – Malichy (przyj. 5:12), natomiast pojazd EN97-008 – 5 lipca 2012 r. o godz. 9:40 jako pociąg nr 116 relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska – Malichy (przyj. 10:12) – zgodnie z tymczasowym rozkładem jazdy pociągów WKD ważnym w okresie od 2 lipca do 31 sierpnia 2012 r.

2012 05 31_005

Dostawa pojazdów EN97-005 i EN97-006

W dniu 30 maja 2012 r. dostarczono elektryczny zespół trakcyjny EN97-005, zaś 31 maja 2012 r. – EN97-006.

W pierwszy kurs w ruchu pasażerskim pojazd EN97-005 wyruszył w dniu 1 czerwca 2012 r. o godz. 22:45 jako pociąg nr 158 relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska – Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 23:42), natomiast pojazd EN97-006 – 5 czerwca 2012 r. o godz. 13:20 jako pociąg nr 134 relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska – Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 14:17) – zgodnie z rozkładem jazdy pociągów WKD ważnym od dnia 11 grudnia 2011 r.

2012 04 25_001

Dostawa pojazdów EN97-003 i EN97-004

W dniu 25 kwietnia 2012 r. dostarczono elektryczny zespół trakcyjny EN97-003, zaś 26 kwietnia 2012 r. – EN97-004.

W pierwszy kurs w ruchu pasażerskim pojazd EN97-003 wyruszył w dniu 10 maja 2012 r. o godz. 14:50 jako pociąg nr 142 relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska – Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 15:47), natomiast pojazd EN97-004 dzień wcześniej, tj. 9 maja 2012 r. również o godz. 14:50 jako pociąg nr 142 relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska – Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 15:47) – zgodnie z rozkładem jazdy pociągów WKD ważnym od dnia 11 grudnia 2011 r.

2012 03 28_001

Dostawa pojazdu EN97-002

W dniu 28 marca 2012 r. do Grodziska Mazowieckiego dostarczono elektryczny zespół trakcyjny EN97-002.

W pierwszy kurs w ruchu pasażerskim pojazd EN97-002 wyruszył w dniu 3 kwietnia 2012 r. o godz. 17:35 jako pociąg nr 148 relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska – Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 18:32) – zgodnie z rozkładem jazdy pociągów WKD ważnym od dnia 11 grudnia 2011 r.

Zdjęcie 1

Oficjalne przekazanie EN97-001

W dniu 17 lutego 2012r. odbyło się oficjalne przekazanie do eksploatacji nowego elektrycznego zespołu trakcyjnego serii EN97 – pierwszego z 14 szt. zamówionych przez Warszawską Kolej Dojazdową w 2010r.

Tuż po godz. 12:00 nowy pojazd oznaczony jako EN97-001 wjechał na stację „Grodzisk Mazowiecki Radońska” po torze przy peronie 1. Po powitaniu zgromadzonych gości, głos zabrali przedstawiciele Zarządu Spółki Warszawska Kolej Dojazdowa, przedstawiciele władz samorządowych – właścicieli WKD oraz przedstawiciele producenta nowego pojazdu.

Prezes Zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej, Pan Grzegorz Dymecki ocenił, że rozpoczęcie eksploatacji nowego taboru, który w najbliższej przyszłości całkowicie przejmie zadania przewozowe na linii WKD, jest bardzo ważnym krokiem, ale równocześnie jednym z kilku wyzwań, z jakimi spółka musi się zmierzyć w bieżącym okresie.

Przemawiający następnie przedstawiciel producenta nowego pojazdu – Dyrektor Marketingu Rynku Krajowego przedsiębiorstwa „Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.” – Pan Jerzy Berg zwrócił uwagę na fakt, iż dostarczony do WKD elektryczny zespół trakcyjny jest w swojej kategorii pierwszym wyprodukowanym w kraju pojazdem dwusystemowym – przystosowanym do eksploatacji pod różnymi napięciami zasilania w sieci trakcyjnej: w początkowym okresie 600V, a następnie 3000V prądu stałego. Pełnię swoich możliwości pojazd zaprezentuje po przebudowie systemu zasilania na linii WKD i podwyższeniu napięcia do 3000V.

Następnie odbyło się poświęcenie pojazdu oraz przecięcie wstęgi przez przedstawicieli władz samorządowych – właścicieli WKD, Zarządu spółki oraz producenta, czym symboliczne przekazano pociąg do eksploatacji.

Po przecięciu wstęgi pociąg wyruszył w pokazowy kurs do Komorowa, podczas którego odbyła się krótka konferencja prasowa. Podczas konferencji Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Adam Struzik podkreślił rolę i znaczenie Warszawskiej Kolei Dojazdowej w systemie transportu aglomeracyjnego okolic Warszawy, a także zwrócił uwagę na zapoczątkowany siłami samorządu oraz spółki – dzięki m.in. realizowanym inwestycjom w nowy tabor, proces jakościowej poprawy oferowanych usług przewozowych. Zaznaczył, że zgłoszone przez pasażerów wnioski powinny zostać pozytywnie rozpatrzone. Na pokładzie pojazdu odbyło się również jego symboliczne oddanie do eksploatacji z ramienia większościowego udziałowca WKD – Samorządu Województwa Mazowieckiego na rzecz operatora.

Pierwszy pociąg oznaczony jako EN97-001 przyjechał do Grodziska Mazowieckiego 7 grudnia 2011 r. i po przeprowadzeniu niezbędnych odbiorów oraz prób technicznych wyruszył testowo na trasę 11 stycznia br. Następnego dnia miał premierę w regularnym ruchu pasażerskim na trasie Grodzisk Maz. Radońska (17:35) – Warszawa Śródmieście WKD (18:32). Do 16 lutego pojazd kursował w ramach tzw. eksploatacji obserwowanej, co oznacza, że realizowane przez niego kursy były poddane szczegółowej analizie. O przesyłanie opinii zostali także poproszeni podróżujący nim pasażerowie – do 15 lutego włącznie przekazanych w sumie zostało ponad 100 listów z uwagami.

Od 17 lutego pociąg będzie realizował połączenia w ramach regularnego rozkładu jazdy – tym samym eksploatacja obserwowana dobiegła końca. Dostawa pozostałych 13 pojazdów, które docelowo całkowicie zastąpią stare zespoły trakcyjne serii EN94, planowane jest na III kwartał 2012 r.

2012 01 12_001

Pierwszy kurs EN97-001 w ruchu pasażerskim

W dniu 12 stycznia 2012 r. pojazd EN97-001 rozpoczął eksploatację obserwowaną w ruchu pasażerskim.

W pierwszy kurs w ruchu pasażerskim elektryczny zespół trakcyjny EN97-001 wyruszył o godz. 17:35 jako pociąg nr 148 relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska – Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 18:32) – zgodnie z rozkładem jazdy pociągów WKD ważnym od 11 grudnia 2011 r.

Eksploatacja obserwowana potrwa ok. jednego miesiąca i będzie miała na celu m.in. zebranie niezbędnych doświadczeń przez personel obsługujący (maszyniści oraz pracownicy zaplecza warsztatowego i serwisowego), a przede wszystkim opinii podróżnych w zakresie ewentualnych modyfikacji, które mogłyby być wprowadzone podczas dostaw kolejnych pojazdów. Seryjne dostawy powinny rozpocząć się z końcem miesiąca marca 2012 r.

Zdjęcie 1

Dostarczono nowy pojazd

W dniu 7 grudnia 2011 r. do siedziby spółki w Grodzisku Mazowieckim przybył pierwszy z 14szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych, który wyprodukowany został przez firmę „Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.”

Jest to pojazd dwuczłonowy zbudowany według aktualnie obowiązujących standardów konstrukcyjnych, spełniających szereg kryteriów niezbędnych do realizacji przewozów pasażerskich na odpowiednio wysokim poziomie z punktu widzenia komfortu podróży, obsługi pasażerów, jak również maksymalnego poziomu bezpieczeństwa.

Charakteryzuje się on:

 • dużą przestronnością wnętrza
 • klimatyzowaną przestrzenią pasażerską
 • monitoringiem wnętrza pojazdu
 • przystosowaniem dla osób o ograniczonej mobilności

Pozostałe 13 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych dostarczanych będzie sukcesywnie, do końca III kwartału 2012r. Docelowo nowy tabor zastąpi dotychczas eksploatowane jednostki serii EN94.

(more…)

Zdjęcie 1

109 mln dofinansowania unijnego na nowy tabor dla WKD

W dniu 4 maja podpisana została pre-umowa w sprawie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu Warszawskiej Kolei Dojazdowej obejmującego zakup 14 szt. nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Podpisanie pre-umowy jest wynikiem podjętej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego decyzji o umieszczeniu przedsięwzięcia WKD na liście projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Wartość dofinansowania unijnego wynosi 109,6 mln zł. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 284,2 mln zł.

Pre-umowę ze strony Zarządu Województwa Mazowieckiego podpisali: marszałek Adam Struzik oraz wicemarszałek Marcin Kierwiński, natomiast ze strony Warszawskiej Kolei Dojazdowej: Prezes Zarządu Grzegorz Dymecki oraz Członek Zarządu – pani Jolanta Dałek.

Jak podkreślił marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, uzyskanie blisko 110 mln zł unijnego dofinansowania to bardzo duży sukces Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Dodał, że zakup nowoczesnego taboru będzie rewolucyjną zmianą w historii funkcjonowania tej spółki. Wyraził też nadzieję, że nowe pociągi oraz prowadzona systematycznie modernizacja linii kolejowej znacznie poprawią komfort podróżowania pasażerów zachodniej części aglomeracji warszawskiej.

Wicemarszałek Marcin Kierwiński dodał, że podpisana pre-umowa to kolejny krok w tworzeniu nowoczesnego systemu transportu szynowego na Mazowszu, jak również bardzo miły prezent dla spółki na przypadającą w bieżącym roku dziesiątą rocznicę jej powstania – jako całkowicie samodzielnego przedsiębiorstwa.

Prezes Zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej Grzegorz Dymecki zaznaczył, że zakup i wprowadzenie do eksploatacji nowego taboru będą się wiązać ze znaczącym podwyższeniem ilości oraz jakości oferowanych usług dla pasażerów. Bezpośrednio będzie się to wyrażać w zwiększonych zdolnościach do obsługi dotychczasowych oraz nowych grup podróżnych, zapewnieniu wyższego komfortu przejazdów czy skróceniu czasu podróży. Wszyscy pasażerowie zyskają łatwiejszy dostęp do nowego taboru dzięki jego lepszemu przystosowaniu do ich aktualnych potrzeb.

Członek Zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej, pani Jolanta Dałek uzupełniła, że realizowany przez Spółkę zakup nowych pojazdów to nie jedyne przedsięwzięcie, jakie w najbliższych latach będzie wdrożone z myślą o rozwoju oferty dla pasażerów. Pozostałe, które już się rozpoczęły bądź znajdują się na końcowym etapie przygotowań to m.in.: zakup automatów biletowych, modernizacja układu zasilania, modernizacja systemu sterowania ruchem pociągów oraz montaż systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. Ponadto w najbliższych latach będzie kontynuowany program kompleksowych remontów torowisk.

14 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, będących przedmiotem podpisanej pre-umowy zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą – przedsiębiorstwem „Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.” – zostanie dostarczonych do końca III kwartału 2012r. Pierwszy egzemplarz powinien trafić na linię WKD jeszcze przed upływem bieżącego roku. Pojazdy będą przystosowane do zasilania napięciem o wartości docelowej 3000V. W okresie przejściowym – do momentu dostarczenia wszystkich egzemplarzy – pociągi będą miały zapewnioną możliwość zasilania napięciem o aktualnej wartości 600V.

2010 11 10_002

7,3 mln zł rządowego dofinansowania w 2010r. na zakup nowoczesych pociągów dla WKD

Podpisano umowę w zakresie dofinansowania ze środków rządowych projektu zakupu 14 szt. nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych dla Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Umowa została podpisana w dniu 10 listopada 2010r. przez Jacka Kozłowskiego, wojewodę mazowieckiego i Adama Struzika, marszałka województwa mazowieckiego. Umożliwia dofinansowanie ze środków rządowych zakupu nowoczesnych pociągów dla Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Zastąpią one wszystkie użytkowane obecnie zespoły trakcyjne serii EN94 z 1972r. Zgodnie z uchwałą rządu, przewozy pasażerskie będą dofinansowywane przez sześć kolejnych lat – do 2015 roku. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa, przeznaczonej na zakup i modernizację pojazdów szynowych w kraju.

Wartość zakupu wszystkich 14 pociągów to blisko 282 mln zł. Pierwsze pojazdy produkcji bydgoskiej „PESY” trafią na tory w IV kwartale przyszłego roku, pozostałe przed końcem 2012r. Spółka WKD złożyła wniosek o umieszczenie inwestycji na liście projektów kluczowych w RPO województwa mazowieckiego. Pozostałe środki będą pochodzić z funduszu kolejowego oraz zewnętrznych źródeł finansowania (mi.n. z pożyczki z EBI). Nowe pociągi będą jeździć na trasach Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska oraz Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów. Zdecydowanie poprawią komfort oraz bezpieczeństwo podróży pasażerów – także tych poruszających się na wózkach inwalidzkich, chcących przewieźć wózek dziecięcy, jak i rower. W pociągach zostaną zamontowane automaty biletowe i nowe kasowniki elektroniczne.

- Oprócz budowania autostrad, rząd nie zapomina także o przewozach kolejowych, którymi wiele osób dojeżdża codziennie do pracy. Ich szybkość, dostępność i komfort mają znaczenie dla rozwoju regionu – powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.

- Inwestycje w tabor są niezbędne. Z roku na rok coraz więcej pasażerów korzysta z transportu kolejowego, który jest coraz nowocześniejszy, wygodniejszy i stanowi alternatywę dla zatłoczonych ulic. Zgromadzenie środków na zakup 14 pociągów dla WKD to dobra wiadomość dla pasażerów, którzy codziennie korzystają z usług naszej spółki – podkreślił marszałek Adam Struzik.

- Zakup nowego taboru i zmiana napięcia w sieci trakcyjnej to dwa podstawowe warunki poprawy możliwości przewozowych WKD. Pierwszy z tych warunków jest właśnie w trakcie realizacji – dodał Grzegorz Dymecki, prezes WKD.

Zdjęcie 1

Nowe pociągi !!!

Samorządowa spółka WKD wzbogaci się o 14 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. W dniu 26 marca br. umowę w tej sprawie podpisały władze Spółki z bydgoską PESĄ. Przetarg został rozstrzygnięty 19 stycznia 2010 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyło przedsiębiorstwo „Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.”. Wartość zamówienia to 281 820 000 zł brutto. Pierwszy pojazd wyjedzie na tory pod koniec 2011 r., natomiast wszystkie egzemplarze będą dostarczone do końca III kwartału 2012 r. W uroczystym podpisaniu udział wzięli Piotr Szprendałowicz – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz przedstawiciele samorządów gminnych – właścicieli WKD-ki oraz Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Nowe pojazdy to przede wszystkim większy komfort jazdy dla pasażerów. Wnętrza pojazdów będą przestronne i wyposażone w urządzenia klimatyzacyjne. Dzięki obniżeniu podłogi w drzwiach wejściowych i wyeliminowaniu schodków łatwiej będzie wsiadać
i wysiadać na peronach przystankowych. Bezpieczeństwo podróżnych zapewni wyposażenie „ezetów” w system monitoringu wnętrza.
W pojazdach zostaną również zamontowane automaty biletowe i nowe kasowniki elektroniczne, zintegrowane z systemem opłat za przejazdy obowiązującym w środkach komunikacji podlegających Zarządowi Transportu Miejskiego w Warszawie.

Nowoczesne pojazdy będą jeździć na wszystkich liniach Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Linia kolejowa WKD biegnie z dworca Warszawa Śródmieście WKD przez Pruszków, Komorów i Podkowę Leśną do Grodziska Mazowieckiego z odgałęzieniem do Milanówka.

W ramach umowy PESA zobowiąże się również do świadczenia usług serwisowych przez sześć miesięcy od daty przekazania każdego pojazdu. Firma przeszkoli pracowników w zakresie obsługi, utrzymania i napraw bieżących pojazdów szynowych. Każdy z ich będzie objęty gwarancją jakości producenta, obowiązującą przez cztery lata od daty odbioru.

Najważniejsze dane techniczne wymagane dla nowego taboru przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1 – Najważniejsze dane techniczne dla nowego taboru WKD

Lp. Wymagania dla pojazdu Wartości parametrów
1. Zarys zewnętrzny Według: PN-K-2056:1970
2. Szerokość toru 1435 mm
3. Długość całkowita 60000 mm
4. Szerokość 2850 mm
5. Wysokość 4280 mm
6. Minimalny promień łuku 22 m
7. Zasilanie 3000V DC z możliwością zasilania napięciem 600V DC w okresie przejściowym
8. Układ osi i stosunek liczby osi napędnych do tocznych Bo’+2′+Bo’+Bo’+2′+Bo’

66%

9. Napęd silniki asynchroniczne prądu przemiennego
10. Dopuszczalny nacisk na oś przy obciążeniu maksymalnym (5 os/m2) 140kN
11. Maksymalna prędkość eksploatacyjna 80 km/h
12. Przyśpieszenie rozruchu (0-30km/h) przy założonej pojemności pojazdu 1,2 m/s2
13. Opóźnienie hamowania awaryjnego 1,2 m/s2
14. Wysokość podłogi ponad główką szyny 500 mm w strefie wejścia
15. Całkowita liczba pasażerów 500 (przy zapełnieniu 5 os/m2)
16. Liczba miejsc siedzących stałych 120
17. Ilość miejsc dla osób poruszających suę na wózkach inwalidzkich 4
18. Ilość miejsca na rowery 8
19. Wytrzymałość konstrukcji kategoria P-III zgodnie z PN-EN 12663
20. Klimatyzacja w kabinie maszynisty oraz przestrzeni pasażerskiej

W celu zapewnienia odpowiednich możliwości rozwoju potencjału przewozowego na linii WKD oraz związanych z tym podwyższonych wymagań dla nowego taboru niezbędna będzie zmiana wartości napięcia w układzie  zasilania sieci trakcyjnej WKD z dotychczasowych 600V na 3000V prądu stałego. Zmiana ta będzie gwarantować osiągnięcie następujących rezultatów:

 • zapewnienie możliwości przesłania dostatecznej mocy do pojazdów trakcyjnych, umożliwiającej pełne wykorzystanie własności trakcyjnych tych pojazdów,
 • zapewnienie odpowiedniej rezerwy mocy umożliwiającej zorganizowanie przewozów na poziomie 12 poc/h dla jednego kierunku (co 5 minut w godzinach szczytu);
 • ograniczenie strat przesyłu energii elektrycznej w sieci trakcyjnej (do 25%);
 • ograniczenie ilości modernizowanych podstacji trakcyjnych do dwóch obiektów (obecnie 7);
 • ograniczenie do minimum kosztów przebudowy sieci trakcyjnej, gdyż aktualnie sieć WKD mimo pracy pod napięciem 600V jest przystosowana do pracy dla 3000V;
 • ograniczenie emisji do atmosfery energii cieplnej z sieci trakcyjnej oraz sieci powrotnej.

Pojazdy będą przystosowane do zasilania napięciem o wartości docelowej 3000V. W okresie przejściowym – do momentu dostarczenia wszystkich egzemplarzy – pociągi będą miały zapewnioną możliwość zasilania napięciem o aktualnej wartości 600V. Dostosowanie (przełączenie) całej partii pojazdów od wartości 600V do 3000V zostanie wykonane przez producenta w czasie nie dłuższym niż 48 godzin, z zachowaniem wszelkich postanowień w zakresie długości okresu gwarancji oraz świadczenia usług serwisowych w odniesieniu do podzespołów podlegających wymianie.