2012 07 12_001

Podpisanie Umowy o dofinansowanie

W dniu 12 lipca 2012 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski oraz przedstawiciele zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej podpisali umowę na unijne dofinansowanie zakupu 14 nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Ośmioma z nich pasażerowie WKD już mogą podróżować, pozostałe wyjadą na tory do końca tego roku. Całkowita wartość projektu to ponad 284,2 mln zł, wsparcie z UE wyniesie przeszło 109,6 mln zł.

Nowe pojazdy to przede wszystkim większy komfort jazdy dla pasażerów. Wnętrza pojazdów są przestronne, klimatyzowane i dostosowane do podróży: osób niepełnosprawnych, rodziców z małymi dziećmi oraz turystów podróżujących ze swoimi jednośladami. Obniżona podłoga pociągów ułatwia wsiadanie i wysiadanie. Dla bezpieczeństwa podróżnych wagony wyposażone są w monitoring. W pociągach zamontowano również nowe kasowniki elektroniczne.

– To już kolejna inwestycja w tabor Warszawskiej Kolei Dojazdowej. W ubiegłym miesiącu podpisaliśmy umowę na dofinansowanie z Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy zakupu sześciu pociągów, a także instalację monitoringu i systemu informacji pasażerskiej. Dzisiejsza umowa dotyczy kolejnych 14 nowoczesnych ETZ-ów. Systematycznie modernizowana jest także linia kolejowa. Myślę, że zakończenie tych wszystkich inwestycji będzie rewolucyjną zmianą w historii funkcjonowania spółki – podkreślił Marszałek Adam Struzik.

Pociągi będą jeździć na wszystkich liniach Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Linia kolejowa WKD biegnie z dworca Warszawa Śródmieście WKD przez Pruszków, Komorów i Podkowę Leśną do Grodziska Mazowieckiego z odgałęzieniem do Milanówka.

Pociągi dostarcza przedsiębiorstwo „Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.” Pierwszy EZT rozpoczął kursowanie z pasażerami w styczniu 2012 r. Po zakończeniu okresu tzw. eksploatacji obserwowanej, podczas której zbierano opinie podróżnych, w lutym br. pociąg rozpoczął kursowanie w ramach obowiązującego rozkładu jazdy. Z końcem marca br. rozpoczęły się seryjne dostawy pozostałych 13 pojazdów, w których sukcesywnie wdrażane są zgłaszane przez pasażerów modyfikacje. Wszystkie egzemplarze będą dostarczone do końca III kwartału 2012 r. Do początku lipca br. dostarczonych zostało już osiem pojazdów. Docelowo zastąpią one całkowicie stare pojazdy serii EN94, eksploatowane od 1972 r.

– Zastąpienie starego taboru nowoczesnymi składami, modernizacja linii kolejowej, skrócenie czasu podróżowania, większy komfort i bezpieczeństwo podróżnych – to główne założenia rozpoczętej w 2010 r. kompleksowej modernizacji systemu komunikacji WKD. Zakup 14 nowoczesnych pociągów to jeden z najważniejszych jej elementów – zaznaczył Wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski.

– Życzymy Spółce dalszych sukcesów, tym razem podczas wdrożenia i rozliczenia projektu. Niemniej istotne były wszelkie dotychczas podjęte działania mające na celu zapewnienie źródeł finansowania dla jego realizacji – podkreślił Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Wiesław Raboszuk.

Pojazdy są przystosowane do zasilania napięciem o wartości docelowej 3000V. W okresie przejściowym – do momentu zakończenia przebudowy układu zasilania i podwyższenia napięcia w sieci trakcyjnej na linii WKD – pociągi będą miały zapewnioną możliwość zasilania napięciem o aktualnej wartości 600V.

– Zespoły trakcyjne serii EN97 zakupione przez WKD są pierwszymi w swojej kategorii pojazdami przystosowanymi do eksploatacji pod różnymi napięciami zasilania w sieci trakcyjnej – początkowo 600V, a docelowo 3000V prądu stałego. Pełnię swoich możliwości nowy tabor osiągnie po przebudowie układu zasilania i podwyższeniu napięcia, co zapewni warunki dla rozwoju oferty WKD w perspektywie najbliższych kilkunastu lat – podsumował Prezes Zarządu WKD, Grzegorz Dymecki.

Wymiana taboru WKD nie byłaby możliwa bez udziału środków unijnych. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego w 2011 r. inwestycja została wpisana na listę projektów kluczowych województwa. W maju 2011 r. podpisana została preumowa gwarantująca projektowi dofinansowanie unijne w wysokości 109,6 mln zł. Zakup został uzupełniony środkami dotacji rządowej w wysokości 7,3 mln zł, Funduszu Kolejowego – 18,7 mln zł oraz kredytem udzielonym przez Europejski Bank Inwestycyjny. Całkowita wartość projektu to 284,2 mln zł.

Kalendarium najważniejszych wydarzeń związanych z projektem realizowanym przez WKD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (more…)

Zdjęcie 1

Oficjalne przekazanie EN97-001

W dniu 17 lutego 2012r. odbyło się oficjalne przekazanie do eksploatacji nowego elektrycznego zespołu trakcyjnego serii EN97 – pierwszego z 14 szt. zamówionych przez Warszawską Kolej Dojazdową w 2010r.

Tuż po godz. 12:00 nowy pojazd oznaczony jako EN97-001 wjechał na stację „Grodzisk Mazowiecki Radońska” po torze przy peronie 1. Po powitaniu zgromadzonych gości, głos zabrali przedstawiciele Zarządu Spółki Warszawska Kolej Dojazdowa, przedstawiciele władz samorządowych – właścicieli WKD oraz przedstawiciele producenta nowego pojazdu.

Prezes Zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej, Pan Grzegorz Dymecki ocenił, że rozpoczęcie eksploatacji nowego taboru, który w najbliższej przyszłości całkowicie przejmie zadania przewozowe na linii WKD, jest bardzo ważnym krokiem, ale równocześnie jednym z kilku wyzwań, z jakimi spółka musi się zmierzyć w bieżącym okresie.

Przemawiający następnie przedstawiciel producenta nowego pojazdu – Dyrektor Marketingu Rynku Krajowego przedsiębiorstwa „Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.” – Pan Jerzy Berg zwrócił uwagę na fakt, iż dostarczony do WKD elektryczny zespół trakcyjny jest w swojej kategorii pierwszym wyprodukowanym w kraju pojazdem dwusystemowym – przystosowanym do eksploatacji pod różnymi napięciami zasilania w sieci trakcyjnej: w początkowym okresie 600V, a następnie 3000V prądu stałego. Pełnię swoich możliwości pojazd zaprezentuje po przebudowie systemu zasilania na linii WKD i podwyższeniu napięcia do 3000V.

Następnie odbyło się poświęcenie pojazdu oraz przecięcie wstęgi przez przedstawicieli władz samorządowych – właścicieli WKD, Zarządu spółki oraz producenta, czym symboliczne przekazano pociąg do eksploatacji.

Po przecięciu wstęgi pociąg wyruszył w pokazowy kurs do Komorowa, podczas którego odbyła się krótka konferencja prasowa. Podczas konferencji Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Adam Struzik podkreślił rolę i znaczenie Warszawskiej Kolei Dojazdowej w systemie transportu aglomeracyjnego okolic Warszawy, a także zwrócił uwagę na zapoczątkowany siłami samorządu oraz spółki – dzięki m.in. realizowanym inwestycjom w nowy tabor, proces jakościowej poprawy oferowanych usług przewozowych. Zaznaczył, że zgłoszone przez pasażerów wnioski powinny zostać pozytywnie rozpatrzone. Na pokładzie pojazdu odbyło się również jego symboliczne oddanie do eksploatacji z ramienia większościowego udziałowca WKD – Samorządu Województwa Mazowieckiego na rzecz operatora.

Pierwszy pociąg oznaczony jako EN97-001 przyjechał do Grodziska Mazowieckiego 7 grudnia 2011 r. i po przeprowadzeniu niezbędnych odbiorów oraz prób technicznych wyruszył testowo na trasę 11 stycznia br. Następnego dnia miał premierę w regularnym ruchu pasażerskim na trasie Grodzisk Maz. Radońska (17:35) – Warszawa Śródmieście WKD (18:32). Do 16 lutego pojazd kursował w ramach tzw. eksploatacji obserwowanej, co oznacza, że realizowane przez niego kursy były poddane szczegółowej analizie. O przesyłanie opinii zostali także poproszeni podróżujący nim pasażerowie – do 15 lutego włącznie przekazanych w sumie zostało ponad 100 listów z uwagami.

Od 17 lutego pociąg będzie realizował połączenia w ramach regularnego rozkładu jazdy – tym samym eksploatacja obserwowana dobiegła końca. Dostawa pozostałych 13 pojazdów, które docelowo całkowicie zastąpią stare zespoły trakcyjne serii EN94, planowane jest na III kwartał 2012 r.

Zdjęcie 1

Dostarczono nowy pojazd

W dniu 7 grudnia 2011 r. do siedziby spółki w Grodzisku Mazowieckim przybył pierwszy z 14szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych, który wyprodukowany został przez firmę „Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.”

Jest to pojazd dwuczłonowy zbudowany według aktualnie obowiązujących standardów konstrukcyjnych, spełniających szereg kryteriów niezbędnych do realizacji przewozów pasażerskich na odpowiednio wysokim poziomie z punktu widzenia komfortu podróży, obsługi pasażerów, jak również maksymalnego poziomu bezpieczeństwa.

Charakteryzuje się on:

  • dużą przestronnością wnętrza
  • klimatyzowaną przestrzenią pasażerską
  • monitoringiem wnętrza pojazdu
  • przystosowaniem dla osób o ograniczonej mobilności

Pozostałe 13 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych dostarczanych będzie sukcesywnie, do końca III kwartału 2012r. Docelowo nowy tabor zastąpi dotychczas eksploatowane jednostki serii EN94.

(more…)

Zdjęcie 1

109 mln dofinansowania unijnego na nowy tabor dla WKD

W dniu 4 maja podpisana została pre-umowa w sprawie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu Warszawskiej Kolei Dojazdowej obejmującego zakup 14 szt. nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Podpisanie pre-umowy jest wynikiem podjętej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego decyzji o umieszczeniu przedsięwzięcia WKD na liście projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Wartość dofinansowania unijnego wynosi 109,6 mln zł. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 284,2 mln zł.

Pre-umowę ze strony Zarządu Województwa Mazowieckiego podpisali: marszałek Adam Struzik oraz wicemarszałek Marcin Kierwiński, natomiast ze strony Warszawskiej Kolei Dojazdowej: Prezes Zarządu Grzegorz Dymecki oraz Członek Zarządu – pani Jolanta Dałek.

Jak podkreślił marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, uzyskanie blisko 110 mln zł unijnego dofinansowania to bardzo duży sukces Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Dodał, że zakup nowoczesnego taboru będzie rewolucyjną zmianą w historii funkcjonowania tej spółki. Wyraził też nadzieję, że nowe pociągi oraz prowadzona systematycznie modernizacja linii kolejowej znacznie poprawią komfort podróżowania pasażerów zachodniej części aglomeracji warszawskiej.

Wicemarszałek Marcin Kierwiński dodał, że podpisana pre-umowa to kolejny krok w tworzeniu nowoczesnego systemu transportu szynowego na Mazowszu, jak również bardzo miły prezent dla spółki na przypadającą w bieżącym roku dziesiątą rocznicę jej powstania – jako całkowicie samodzielnego przedsiębiorstwa.

Prezes Zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej Grzegorz Dymecki zaznaczył, że zakup i wprowadzenie do eksploatacji nowego taboru będą się wiązać ze znaczącym podwyższeniem ilości oraz jakości oferowanych usług dla pasażerów. Bezpośrednio będzie się to wyrażać w zwiększonych zdolnościach do obsługi dotychczasowych oraz nowych grup podróżnych, zapewnieniu wyższego komfortu przejazdów czy skróceniu czasu podróży. Wszyscy pasażerowie zyskają łatwiejszy dostęp do nowego taboru dzięki jego lepszemu przystosowaniu do ich aktualnych potrzeb.

Członek Zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej, pani Jolanta Dałek uzupełniła, że realizowany przez Spółkę zakup nowych pojazdów to nie jedyne przedsięwzięcie, jakie w najbliższych latach będzie wdrożone z myślą o rozwoju oferty dla pasażerów. Pozostałe, które już się rozpoczęły bądź znajdują się na końcowym etapie przygotowań to m.in.: zakup automatów biletowych, modernizacja układu zasilania, modernizacja systemu sterowania ruchem pociągów oraz montaż systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. Ponadto w najbliższych latach będzie kontynuowany program kompleksowych remontów torowisk.

14 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, będących przedmiotem podpisanej pre-umowy zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą – przedsiębiorstwem „Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.” – zostanie dostarczonych do końca III kwartału 2012r. Pierwszy egzemplarz powinien trafić na linię WKD jeszcze przed upływem bieżącego roku. Pojazdy będą przystosowane do zasilania napięciem o wartości docelowej 3000V. W okresie przejściowym – do momentu dostarczenia wszystkich egzemplarzy – pociągi będą miały zapewnioną możliwość zasilania napięciem o aktualnej wartości 600V.

Zdjęcie 1

Nowe pociągi !!!

Samorządowa spółka WKD wzbogaci się o 14 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. W dniu 26 marca br. umowę w tej sprawie podpisały władze Spółki z bydgoską PESĄ. Przetarg został rozstrzygnięty 19 stycznia 2010 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyło przedsiębiorstwo „Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.”. Wartość zamówienia to 281 820 000 zł brutto. Pierwszy pojazd wyjedzie na tory pod koniec 2011 r., natomiast wszystkie egzemplarze będą dostarczone do końca III kwartału 2012 r. W uroczystym podpisaniu udział wzięli Piotr Szprendałowicz – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz przedstawiciele samorządów gminnych – właścicieli WKD-ki oraz Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Nowe pojazdy to przede wszystkim większy komfort jazdy dla pasażerów. Wnętrza pojazdów będą przestronne i wyposażone w urządzenia klimatyzacyjne. Dzięki obniżeniu podłogi w drzwiach wejściowych i wyeliminowaniu schodków łatwiej będzie wsiadać
i wysiadać na peronach przystankowych. Bezpieczeństwo podróżnych zapewni wyposażenie „ezetów” w system monitoringu wnętrza.
W pojazdach zostaną również zamontowane automaty biletowe i nowe kasowniki elektroniczne, zintegrowane z systemem opłat za przejazdy obowiązującym w środkach komunikacji podlegających Zarządowi Transportu Miejskiego w Warszawie.

Nowoczesne pojazdy będą jeździć na wszystkich liniach Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Linia kolejowa WKD biegnie z dworca Warszawa Śródmieście WKD przez Pruszków, Komorów i Podkowę Leśną do Grodziska Mazowieckiego z odgałęzieniem do Milanówka.

W ramach umowy PESA zobowiąże się również do świadczenia usług serwisowych przez sześć miesięcy od daty przekazania każdego pojazdu. Firma przeszkoli pracowników w zakresie obsługi, utrzymania i napraw bieżących pojazdów szynowych. Każdy z ich będzie objęty gwarancją jakości producenta, obowiązującą przez cztery lata od daty odbioru.

Najważniejsze dane techniczne wymagane dla nowego taboru przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1 – Najważniejsze dane techniczne dla nowego taboru WKD

Lp. Wymagania dla pojazdu Wartości parametrów
1. Zarys zewnętrzny Według: PN-K-2056:1970
2. Szerokość toru 1435 mm
3. Długość całkowita 60000 mm
4. Szerokość 2850 mm
5. Wysokość 4280 mm
6. Minimalny promień łuku 22 m
7. Zasilanie 3000V DC z możliwością zasilania napięciem 600V DC w okresie przejściowym
8. Układ osi i stosunek liczby osi napędnych do tocznych Bo’+2′+Bo’+Bo’+2′+Bo’

66%

9. Napęd silniki asynchroniczne prądu przemiennego
10. Dopuszczalny nacisk na oś przy obciążeniu maksymalnym (5 os/m2) 140kN
11. Maksymalna prędkość eksploatacyjna 80 km/h
12. Przyśpieszenie rozruchu (0-30km/h) przy założonej pojemności pojazdu 1,2 m/s2
13. Opóźnienie hamowania awaryjnego 1,2 m/s2
14. Wysokość podłogi ponad główką szyny 500 mm w strefie wejścia
15. Całkowita liczba pasażerów 500 (przy zapełnieniu 5 os/m2)
16. Liczba miejsc siedzących stałych 120
17. Ilość miejsc dla osób poruszających suę na wózkach inwalidzkich 4
18. Ilość miejsca na rowery 8
19. Wytrzymałość konstrukcji kategoria P-III zgodnie z PN-EN 12663
20. Klimatyzacja w kabinie maszynisty oraz przestrzeni pasażerskiej

W celu zapewnienia odpowiednich możliwości rozwoju potencjału przewozowego na linii WKD oraz związanych z tym podwyższonych wymagań dla nowego taboru niezbędna będzie zmiana wartości napięcia w układzie  zasilania sieci trakcyjnej WKD z dotychczasowych 600V na 3000V prądu stałego. Zmiana ta będzie gwarantować osiągnięcie następujących rezultatów:

  • zapewnienie możliwości przesłania dostatecznej mocy do pojazdów trakcyjnych, umożliwiającej pełne wykorzystanie własności trakcyjnych tych pojazdów,
  • zapewnienie odpowiedniej rezerwy mocy umożliwiającej zorganizowanie przewozów na poziomie 12 poc/h dla jednego kierunku (co 5 minut w godzinach szczytu);
  • ograniczenie strat przesyłu energii elektrycznej w sieci trakcyjnej (do 25%);
  • ograniczenie ilości modernizowanych podstacji trakcyjnych do dwóch obiektów (obecnie 7);
  • ograniczenie do minimum kosztów przebudowy sieci trakcyjnej, gdyż aktualnie sieć WKD mimo pracy pod napięciem 600V jest przystosowana do pracy dla 3000V;
  • ograniczenie emisji do atmosfery energii cieplnej z sieci trakcyjnej oraz sieci powrotnej.

Pojazdy będą przystosowane do zasilania napięciem o wartości docelowej 3000V. W okresie przejściowym – do momentu dostarczenia wszystkich egzemplarzy – pociągi będą miały zapewnioną możliwość zasilania napięciem o aktualnej wartości 600V. Dostosowanie (przełączenie) całej partii pojazdów od wartości 600V do 3000V zostanie wykonane przez producenta w czasie nie dłuższym niż 48 godzin, z zachowaniem wszelkich postanowień w zakresie długości okresu gwarancji oraz świadczenia usług serwisowych w odniesieniu do podzespołów podlegających wymianie.