2013 08 01_001

Klimatyzacja w pojazdach EN97

W odniesieniu do decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie wyłączenia z eksploatacji jednego z elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN97 z powodu przekroczenia dopuszczalnych wartości temperatury i stężenia dwutlenku węgla w określonych sekcjach pojazdu, Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że przekazała do producenta pojazdu stanowisko w sprawie podjęcia natychmiastowych i zdecydowanych działań w kierunku ponownego przeglądu zainstalowanych w pojeździe systemów wentylacji i klimatyzacji celem zapewnienia optymalnych i komfortowych warunków podróży pasażerów, ze szczególnym uwzględnieniem procesu wymiany powietrza.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że podejmujemy wszelkie działania aby doprowadzić do wyeliminowania zaistniałych usterek.

2013 07 12_001

Zmiana sygnałów dźwiękowych w pojazdach EN97

Od 12 lipca 2013 r. rozpoczęło się wyposażanie elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN97 w nową sygnalizację dźwiękową, ostrzegającą użytkowników samochodów osobowych przed zbliżaniem się pociągów do przejazdów kolejowych. Dotychczasową sygnalizację o dwóch tonach – pierwszym wysokim i krótkim oraz drugim niskim zastąpiła jednotonowa syrena o niskiej częstotliwości i obniżonej głośności – zbliżona do sygnału emitowanego przez użytkowany na linii WKD od 2004 r. pojazd serii EN95.

Jako pierwsze w nową dźwiękową sygnalizację ostrzegawczą zostały wyposażone pojazdy EN97-002 i EN97-014, które wyruszyły na trasy w dniu 12 lipca 2013 r.

2013 03 13_001

Aktualna eksploatacja pojazdów serii EN97

W ostatnim czasie, w niektórych środkach masowego przekazu pojawiło się szereg informacji dotyczących problemów z  eksploatacją elektrycznych pojazdów trakcyjnych serii EN97 (typ 33WE) w spółce Warszawska Kolej Dojazdowa.

W związku z tym, że wiele z tych informacji było błędnych lub niepełnych, przedstawiamy oficjalną informację dotyczącą eksploatowanego w spółce taboru, jak również dotyczącą innych, istotnych dla naszych pasażerów planów i wydarzeń.

Aktualnie Spółka jest właścicielem 14 pojazdów serii EN97, 24 pojazdów serii EN94 i 1 pojazdu serii EN95. Wszystkie wymienione pojazdy pozostają w eksploatacji. Jednak pomimo zakończenia dostaw nowego taboru, z kilku powodów w eksploatacji pozostają zarówno „stare” pojazdy serii EN94 jak i „nowe” serii EN97. Wynika to z następujących przyczyn:

  • Ograniczona wydajność systemu zasilania 600V – EN94 są pojazdami o mocy 452 kW (w podwójnej trakcji), natomiast EN97 –  1440 kW. Ograniczona wydajność systemu zasilania wymusza ograniczenie ilości jednocześnie jeżdżących EN97 w godzinach szczytu. Przekroczenie wartości pobieranej mocy grozi zadziałaniem zabezpieczeń i wyłączeniem zasilaczy skutkującym zatrzymaniem pociągów, co w godzinach porannego szczytu byłoby bardzo uciążliwe.
  • Ekonomia – pojazdy EN94 mogą być eksploatowane jeszcze ok. 1,5 roku. Wcześniejsze wyłączenie ich z eksploatacji byłoby ekonomicznie nieuzasadnione.
  • Dyspozycyjność EN97 – niespodziewanie szybkie zużywanie się powierzchni tocznej zestawów kołowych pojazdów tej serii ogranicza ich dyspozycyjność. Oczywiście samo zużywanie się powierzchni tocznej nie jest zjawiskiem nienormalnym czy nieprzewidywalnym, jednak niewątpliwie obecnie jest ono zbyt intensywne. Dla zachowania bezpieczeństwa profil zestawu kołowego musi zostać skorygowany, a to wymaga niestety przetransportowania pojazdów do firmy dysponującej tokarką podtorową umożliwiającą wykonanie reprofilacji bez demontażu zestawów kołowych.

Z uwagi na fakt, że naszym nadrzędnym celem jest zachowanie zdolności przewozowych, Spółka wszystkie inne działania, w tym np. termin przełączenia napięcia w sieci trakcyjnej na 3 kV, uzależnia przede wszystkim od zachowania 100% zdolności realizacji rozkładu jazdy. Nasi pasażerowie – być może z żalem – pogodzą się tymczasowo z niższym poziomem komfortu podróżowania, ale na pewno nie wybaczą nam odwoływania pociągów na skutek niedostatecznie przeanalizowanych decyzji. Mając to na uwadze wszelkie działania staramy się realizować w sposób przemyślany, w maksymalny sposób ograniczający uciążliwość dla naszych pasażerów.

Problem szybkiego zużywania się powierzchni tocznej zestawów kołowych pojazdów EN97 jest badany przez producenta pojazdów – firmę „Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz” S.A. we współpracy z wyspecjalizowanymi jednostkami badawczymi. Aktualnie prowadzone są badania mające na celu ograniczenie, a w dalszej perspektywie wyeliminowanie problemu szybkiego zużywania się powierzchni tocznych zestawów kołowych w tych pojazdach. O postępach w tej sprawie, jak również o innych istotnych działaniach będziemy Państwa informować na naszych stronach internetowych: www.wkd.com.pl oraz www.wkd-rpowm.eu .

G0010

Kursy pojazdów z obniżoną podłogą w rozkładzie jazdy

Wraz z wejściem w życie od dnia 09 grudnia 2012 r. nowego rozkładu jazdy pociągów WKD wprowadzone zostały gwarantowane kursy pojazdów z obniżoną podłogą. W tabelach rozkładu jazdy kursy te wskazano stosownym oznaczeniem w postaci prostokątnego obramowania. Dzięki temu pasażerowie zamierzając odbyć podróż pojazdem łatwiej dostępnym z punktu widzenia użytkowników o ograniczonej sprawności ruchowej mogą mieć pewność co do jego przyjazdu o określonej porze. Pomimo zakończenia dostaw wszystkich nowych zespołów trakcyjnych do czasu całkowitego objęcia nimi regularnego ruchu pasażerskiego możliwa jest jeszcze obsługa pewnych kursów przez stopniowo wycofywany tabor starego typu.

Rozkład jazdy pociągów WKD obowiązujący od dnia 09 grudnia 2012 r. wraz z oznaczonymi gwarantowanymi kursami pojazdów z obniżoną podłogą dostępny jest tutaj.

2012 10 03_001

Ostatni z pojazdów EN97 już na trasie

Ostatni z zamówionych 14. elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN97, dostarczony do lokomotywowni w Grodzisku Mazowieckim w dniu 28 września 2012 r., już w następnym tygodniu po przeprowadzeniu formalnych odbiorów został skierowany do ruchu pasażerskiego. Inauguracyjny kurs zrealizował w dniu 3 października 2012 r. jako pociąg nr 136 relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska (odj. 13:22) – Podkowa Leśna Główna (przyj. 13:36) – według tymczasowego rozkładu jazdy obowiązującego w okresie od 10 września 2012 r. do 19 października 2012 r. Oznacza to, że wszystkie dostarczone pojazdy mogą już przewozić podróżnych.

2012 09 24_002

Dostawa pojazdów EN97-013 i EN97-014

W dniu 22 września 2012 r. dostarczono elektryczny zespół trakcyjny EN97-013, zaś 28 września 2012 r. – EN97-014.

W pierwszy kurs w ruchu pasażerskim pojazd EN97-013 wyruszył w dniu 27 września 2012 r. o godz. 10:58 jako pociąg nr 128 relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska – Podkowa Leśna Główna (przyj. 11:12), natomiast pojazd EN97-014 – 3 października 2012 r. o godz. 13:22 jako pociąg nr 136 relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska – Podkowa Leśna Główna (przyj. 13:36) – zgodnie z tymczasowym rozkładem jazdy pociągów WKD ważnym od dnia 10 września 2012 r.

2012 08 30_002

Dostawa pojazdów EN97-011 i EN97-012

W dniu 28 sierpnia 2012 r. dostarczono elektryczny zespół trakcyjny EN97-011, zaś 30 sierpnia 2012 r. – EN97-012.

W pierwszy kurs w ruchu pasażerskim pojazd EN97-011 wyruszył w dniu 6 września 2012 r. o godz. 15:35 jako pociąg nr 144 relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska – Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 16:32), natomiast pojazd EN97-012 – 7 września 2012 r. o godz. 14:20 jako pociąg nr 138 relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska – Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 15:17) – zgodnie z rozkładem jazdy pociągów WKD ważnym od dnia 11 grudnia 2011 r.

2012 07 24_001

Dostawa pojazdów EN97-009 i EN97-010

W dniu 24 lipca 2012 r. dostarczono elektryczny zespół trakcyjny EN97-009, zaś 31 lipca 2012 r. – EN97-010.

W pierwszy kurs w ruchu pasażerskim pojazd EN97-009 wyruszył w dniu 5 sierpnia 2012 r. o godz. 3:50 jako pociąg nr 100 relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska – Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 4:45), natomiast pojazd EN97-010 – 10 sierpnia 2012 r. o godz. 5:10 jako pociąg nr 106 relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska – Malichy (przyj. 5:42) – zgodnie z tymczasowym rozkładem jazdy pociągów WKD ważnym w okresie od 2 lipca do 31 sierpnia 2012 r.

2012 06 28_001

Dostawa pojazdów EN97-007 i EN97-008

W dniu 26 czerwca 2012 r. dostarczono elektryczny zespół trakcyjny EN97-007, zaś 28 czerwca 2012 r. – EN97-008.

W pierwszy kurs w ruchu pasażerskim pojazd EN97-007 wyruszył w dniu 3 lipca 2012 r. o godz. 4:40 jako pociąg nr 104 relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska – Malichy (przyj. 5:12), natomiast pojazd EN97-008 – 5 lipca 2012 r. o godz. 9:40 jako pociąg nr 116 relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska – Malichy (przyj. 10:12) – zgodnie z tymczasowym rozkładem jazdy pociągów WKD ważnym w okresie od 2 lipca do 31 sierpnia 2012 r.

2012 05 31_005

Dostawa pojazdów EN97-005 i EN97-006

W dniu 30 maja 2012 r. dostarczono elektryczny zespół trakcyjny EN97-005, zaś 31 maja 2012 r. – EN97-006.

W pierwszy kurs w ruchu pasażerskim pojazd EN97-005 wyruszył w dniu 1 czerwca 2012 r. o godz. 22:45 jako pociąg nr 158 relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska – Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 23:42), natomiast pojazd EN97-006 – 5 czerwca 2012 r. o godz. 13:20 jako pociąg nr 134 relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska – Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 14:17) – zgodnie z rozkładem jazdy pociągów WKD ważnym od dnia 11 grudnia 2011 r.

2012 04 25_001

Dostawa pojazdów EN97-003 i EN97-004

W dniu 25 kwietnia 2012 r. dostarczono elektryczny zespół trakcyjny EN97-003, zaś 26 kwietnia 2012 r. – EN97-004.

W pierwszy kurs w ruchu pasażerskim pojazd EN97-003 wyruszył w dniu 10 maja 2012 r. o godz. 14:50 jako pociąg nr 142 relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska – Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 15:47), natomiast pojazd EN97-004 dzień wcześniej, tj. 9 maja 2012 r. również o godz. 14:50 jako pociąg nr 142 relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska – Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 15:47) – zgodnie z rozkładem jazdy pociągów WKD ważnym od dnia 11 grudnia 2011 r.

2012 03 28_001

Dostawa pojazdu EN97-002

W dniu 28 marca 2012 r. do Grodziska Mazowieckiego dostarczono elektryczny zespół trakcyjny EN97-002.

W pierwszy kurs w ruchu pasażerskim pojazd EN97-002 wyruszył w dniu 3 kwietnia 2012 r. o godz. 17:35 jako pociąg nr 148 relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska – Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 18:32) – zgodnie z rozkładem jazdy pociągów WKD ważnym od dnia 11 grudnia 2011 r.

2012 01 12_001

Pierwszy kurs EN97-001 w ruchu pasażerskim

W dniu 12 stycznia 2012 r. pojazd EN97-001 rozpoczął eksploatację obserwowaną w ruchu pasażerskim.

W pierwszy kurs w ruchu pasażerskim elektryczny zespół trakcyjny EN97-001 wyruszył o godz. 17:35 jako pociąg nr 148 relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska – Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 18:32) – zgodnie z rozkładem jazdy pociągów WKD ważnym od 11 grudnia 2011 r.

Eksploatacja obserwowana potrwa ok. jednego miesiąca i będzie miała na celu m.in. zebranie niezbędnych doświadczeń przez personel obsługujący (maszyniści oraz pracownicy zaplecza warsztatowego i serwisowego), a przede wszystkim opinii podróżnych w zakresie ewentualnych modyfikacji, które mogłyby być wprowadzone podczas dostaw kolejnych pojazdów. Seryjne dostawy powinny rozpocząć się z końcem miesiąca marca 2012 r.

2010 11 10_002

7,3 mln zł rządowego dofinansowania w 2010r. na zakup nowoczesych pociągów dla WKD

Podpisano umowę w zakresie dofinansowania ze środków rządowych projektu zakupu 14 szt. nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych dla Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Umowa została podpisana w dniu 10 listopada 2010r. przez Jacka Kozłowskiego, wojewodę mazowieckiego i Adama Struzika, marszałka województwa mazowieckiego. Umożliwia dofinansowanie ze środków rządowych zakupu nowoczesnych pociągów dla Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Zastąpią one wszystkie użytkowane obecnie zespoły trakcyjne serii EN94 z 1972r. Zgodnie z uchwałą rządu, przewozy pasażerskie będą dofinansowywane przez sześć kolejnych lat – do 2015 roku. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa, przeznaczonej na zakup i modernizację pojazdów szynowych w kraju.

Wartość zakupu wszystkich 14 pociągów to blisko 282 mln zł. Pierwsze pojazdy produkcji bydgoskiej „PESY” trafią na tory w IV kwartale przyszłego roku, pozostałe przed końcem 2012r. Spółka WKD złożyła wniosek o umieszczenie inwestycji na liście projektów kluczowych w RPO województwa mazowieckiego. Pozostałe środki będą pochodzić z funduszu kolejowego oraz zewnętrznych źródeł finansowania (mi.n. z pożyczki z EBI). Nowe pociągi będą jeździć na trasach Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska oraz Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów. Zdecydowanie poprawią komfort oraz bezpieczeństwo podróży pasażerów – także tych poruszających się na wózkach inwalidzkich, chcących przewieźć wózek dziecięcy, jak i rower. W pociągach zostaną zamontowane automaty biletowe i nowe kasowniki elektroniczne.

- Oprócz budowania autostrad, rząd nie zapomina także o przewozach kolejowych, którymi wiele osób dojeżdża codziennie do pracy. Ich szybkość, dostępność i komfort mają znaczenie dla rozwoju regionu – powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.

- Inwestycje w tabor są niezbędne. Z roku na rok coraz więcej pasażerów korzysta z transportu kolejowego, który jest coraz nowocześniejszy, wygodniejszy i stanowi alternatywę dla zatłoczonych ulic. Zgromadzenie środków na zakup 14 pociągów dla WKD to dobra wiadomość dla pasażerów, którzy codziennie korzystają z usług naszej spółki – podkreślił marszałek Adam Struzik.

- Zakup nowego taboru i zmiana napięcia w sieci trakcyjnej to dwa podstawowe warunki poprawy możliwości przewozowych WKD. Pierwszy z tych warunków jest właśnie w trakcie realizacji – dodał Grzegorz Dymecki, prezes WKD.