Zakup kolejowego taboru pasażerskiego do obsługi połączeń regionalnych
na linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej w Warszawskim Obszarze Metropolitalnym
Dowiedz się więcej

Aktualna eksploatacja pojazdów serii EN97

W ostatnim czasie, w niektórych środkach masowego przekazu pojawiło się szereg informacji dotyczących problemów z  eksploatacją elektrycznych pojazdów trakcyjnych serii EN97 (typ 33WE) w spółce Warszawska Kolej Dojazdowa.

W związku z tym, że wiele z tych informacji było błędnych lub niepełnych, przedstawiamy oficjalną informację dotyczącą eksploatowanego w spółce taboru, jak również dotyczącą innych, istotnych dla naszych pasażerów planów i wydarzeń.

Aktualnie Spółka jest właścicielem 14 pojazdów serii EN97, 24 pojazdów serii EN94 i 1 pojazdu serii EN95. Wszystkie wymienione pojazdy pozostają w eksploatacji. Jednak pomimo zakończenia dostaw nowego taboru, z kilku powodów w eksploatacji pozostają zarówno „stare” pojazdy serii EN94 jak i „nowe” serii EN97. Wynika to z następujących przyczyn:

  • Ograniczona wydajność systemu zasilania 600V – EN94 są pojazdami o mocy 452 kW (w podwójnej trakcji), natomiast EN97 –  1440 kW. Ograniczona wydajność systemu zasilania wymusza ograniczenie ilości jednocześnie jeżdżących EN97 w godzinach szczytu. Przekroczenie wartości pobieranej mocy grozi zadziałaniem zabezpieczeń i wyłączeniem zasilaczy skutkującym zatrzymaniem pociągów, co w godzinach porannego szczytu byłoby bardzo uciążliwe.
  • Ekonomia – pojazdy EN94 mogą być eksploatowane jeszcze ok. 1,5 roku. Wcześniejsze wyłączenie ich z eksploatacji byłoby ekonomicznie nieuzasadnione.
  • Dyspozycyjność EN97 – niespodziewanie szybkie zużywanie się powierzchni tocznej zestawów kołowych pojazdów tej serii ogranicza ich dyspozycyjność. Oczywiście samo zużywanie się powierzchni tocznej nie jest zjawiskiem nienormalnym czy nieprzewidywalnym, jednak niewątpliwie obecnie jest ono zbyt intensywne. Dla zachowania bezpieczeństwa profil zestawu kołowego musi zostać skorygowany, a to wymaga niestety przetransportowania pojazdów do firmy dysponującej tokarką podtorową umożliwiającą wykonanie reprofilacji bez demontażu zestawów kołowych.

Z uwagi na fakt, że naszym nadrzędnym celem jest zachowanie zdolności przewozowych, Spółka wszystkie inne działania, w tym np. termin przełączenia napięcia w sieci trakcyjnej na 3 kV, uzależnia przede wszystkim od zachowania 100% zdolności realizacji rozkładu jazdy. Nasi pasażerowie – być może z żalem – pogodzą się tymczasowo z niższym poziomem komfortu podróżowania, ale na pewno nie wybaczą nam odwoływania pociągów na skutek niedostatecznie przeanalizowanych decyzji. Mając to na uwadze wszelkie działania staramy się realizować w sposób przemyślany, w maksymalny sposób ograniczający uciążliwość dla naszych pasażerów.

Problem szybkiego zużywania się powierzchni tocznej zestawów kołowych pojazdów EN97 jest badany przez producenta pojazdów – firmę „Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz” S.A. we współpracy z wyspecjalizowanymi jednostkami badawczymi. Aktualnie prowadzone są badania mające na celu ograniczenie, a w dalszej perspektywie wyeliminowanie problemu szybkiego zużywania się powierzchni tocznych zestawów kołowych w tych pojazdach. O postępach w tej sprawie, jak również o innych istotnych działaniach będziemy Państwa informować na naszych stronach internetowych: www.wkd.com.pl oraz www.wkd-rpowm.eu .